• english
  • français

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe występują w następujących rozmiarach: 1m x 2m, 1,25m x 2m, 1,5m x 2m. Mają różnorakie zastosowanie od właściwości izolacyjnych po dekoracyjne.

Jako dekoracje służą do budowania różnych daszków altan lub dachów większych obiektów.

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Przy kącie 45 stopni można położyć nimi dachy większych obiektów.

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe produkowane przez nas mają także zastosowanie w budownictwie jako naturalne materiały izolacyjne oraz nośniki tynku.

Płyty trzcinowe

Płyty trzcinowe

Ważną ich cechą jest wytrzymałość kilkanaście do -dziestych lat oraz dekoracyjność. Także prostota pokrywania dachów co daje możliwość samodzielnego montażu w/g naszych instrukcji. Jedyna wada to niemożność pokrywania dachów okrąglych.

Dach trzcinowy grubości 35-40 cm lub płyta trzcinowa ( Rys. Płyty) to miliony rurek wypełnionych powietrzem przez co tworzących wspaniałą izolację cieplną a także tłumiącą hałas. Są to materiały lepsze od styropianu dlatego że są naturalne,elastyczne,ale i trudno uszkadzalne co powoduje że może je zakładać nie tylko fachowiec. Trzciny nie lubią też gryzonie, przez co jest bardzo trwała.

Przy występujących sklepieniach sufitu, można je zginać i formować.

Pozwalają się ciąć zwykłą piłą tarczową lub pilarkami.( Rys)1 .

Zastosowane na na zewnątrz muru nie absorbują wody, są odporne na złamanie i zniszczenie.

Obecnie płyty trzcinowe stosuje się także do izolacji cieplnej ścian, sufitów lub podłóg domów mieszkalnych. ( Rys2) i ( Rys.3), ( Rys.4) O możliwości izolacyjnej materiału mówi nam współczynnik przewodzenia ciepła

Zależy on w decydującym stopniu od gęstości materiału. Materiały o dużej gęstości np.: stal cechują się dużą przewodnością, materiały porowate odwrotnie ( dla trzciny gęstość wynosi 195 kg/m3). Pozostałe czynniki to : struktura materiału, rodzaj i wielkość porów i zawartości wilgoci. Trzcina dzięki posiadaniu wolnych przestrzeni między kolankami źdźbeł, porowatości i nie absorbowaniu wilgoci ma tą przewodność bardzo niską.

Podstawowa zasada brzmi : im mniejsza przewodność ciepła tym, tym lepsze właściwości izolacyjne materiału. Normy niemieckie podają, że dla trzciny wynosi on 0, 055 W/mK ( źródło : Klauss Schillberg, Heinz Knieriemen ‘’ Naturbaustoff Lehm’’), a więc podobnie co wełna mineralna granulowana i styropian .

Płyty 3 x 50 mm na zewnątrz i 150 mm drewna z tynkiem glinianym

wykazują współczynnik przenikania ciepła 0,27W/m2 x K (żródło K. Laus Schillberg, Heinz Knieriemen, Naturbaustoff - Lehm) ( Fot.1).

Współczynnik przenikania ciepła dla budynku spełniającego normowe minimum musi być mniejszy od 0.3 W/m2K.

Dopiero ściana z cegły czerwonej o grubości 38 cm, ocieplona styropianem 18 cm spełnia minimum U< 0,3W/m2K

Ceramika tradycyjna U = 0,22 W/m2K ściana trójwarstwowa z pustaków szczelinowych

U 220, wełna mineralna 15 cm, cegła kratówka K-3, od wewnątrz i zewnątrz tynk cementowo – wapienny.

Beton komórkowy na zwykłe spoiny U= 0,28 W/m2K, ściana z bloczków

24 x 24 x 59 odmiany 500 ocieplone 10 cm styropianem + tynk cienkowarstwowy.

Z tego wypływa wniosek że 150 mm płyty zastępuje mur z cegly szczelinowej i spełnia warunki U< 0,3 W/m2K.

W produkcji występują także maty trzcinowe podtynkowe, służące jako bardzo dobry nośnik tynku glinianego lub cementowo- wapiennego. Wykorzystywane są najczęściej przy renowacjach starych domów, często zabytkowych. Występują w rolkach o pow . 10 m2 i wysokości od 1m do 2m

Rys.2 Zastosowanie płyt do izolacji ścian i podłóg

Rys.3 Stosowanie płyt do izolacji podłogi

Rys.4

Rys. Płyty