• english
  • français

Usługi strzecharskie

Nasza firma wykonuje obecnie usługi strzecharskie w kilku krajach Unii Europejskiej (Dania, Niemcy, Francja).

Posiadamy kilkunastu wykwalifikowanych strzecharzy, którzy terminowali w Anglii, Holandii i Francji. Z każdego z tych krajów przyswoiliśmy najbardziej charakterystyczne, przydatne w strzecharstwie metody pokrywania dachów trzciną i słomą.

W Danii uzyskaliśmy certyfikat na zabezpieczenia więżby dachowej niepalną folią "SEPATEC".

Wykonane przez nas dachy impregnujemy także środkiem holenderskim MAGMA SH2H lub innymi np. FOBOS - Strzecha.

We Francji otrzymaliśmy pozytywne rekomendacje Stowarzyszenia Sztrzecharskiego "Strzecharstwo bez Granic" na wykonywane przez nas prace.

Nasza dewiza to solidna, estetyczna i bezpieczna strzecha.

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie

Usługi strzecharskie